Nasz adres e-mail
Dojazd do nas

Polityka prywatności

Jednym z nadrzędnych celów naszego serwisu jest zapewnienie jak najdalej posuniętej poufności powierzanych nam danych.
Na stronach cameltravel.com.pl w pełni przestrzegane są przepisy prawne dotyczące prywatności
i ochrony danych osobowych Użytkowników (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych).

Przez cały czas korzystania z zasobów naszego serwisu Użytkownicy pozostają anonimowi.Wszelkie dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówień składanych przez Użytkowników. W trakcie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej, system zażąda od Państwa podania:
imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu, kodu pocztowego, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

Wysyłając powyższe dane Użytkownik:
  • potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i wyraża zgodę na umieszczenie ich w bazie danych;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
    Każdemu z Użytkowników przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.


Zgromadzone przez nas dane nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane jakiejkolwiek firmie lub osobie z zewnątrz chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

zmienic
zmienic
 
 
camel travel
 

© Camel Travel 2003 - 2018 webmaster: kannya